Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Digitální peníze
Název práce v češtině: Digitální peníze
Název v anglickém jazyce: Digital cash
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 13.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:13.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2006
Oponenti: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Seznámit se se základními kryptografickými primitivami a s protokoly pro digitální peníze,

- Seznámit se různými variantami dokazatelné bezpečnosti z článku Koblitze a Menezese,

- Posoudit, které z protokolů pro digitální peníze mají dokazatelnou bezpečnost,

- Případně se pokusit o vlastní důkazy bezpečnosti pro tyto protokoly.
Seznam odborné literatury
Schneier, B., Applied Cryptography, John Willey & Sons, 1996,

Menezes, A.J., Oorschot, P.C., Vanstone, S, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997

Delfs, H., Knebl, H., Introduction to Cryptography, Springer, 2002,

Goldwasser S., Bellare, M., Lecture Notes in Cryptography,
http://www-cse.ucsd.edu/users/mihir/papers/gb.pdf

Koblitz, N., Menezes A.J., Another Look at „Provable Security“,
http://eprint.iacr.org/2004/152.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK