Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastní čísla nezáporných matic, vyhledávač Google a žebříčky nejlepších šachistů, tenistů a národních fotbalových týmů
Název práce v češtině: Vlastní čísla nezáporných matic, vyhledávač Google
a žebříčky nejlepších šachistů, tenistů a národních
fotbalových týmů
Název v anglickém jazyce: Eigenvalues of non-negative matrices, Google Search Engine, and ratings of best chess players,
tennis players and national soccer teams
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 13.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:13.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Seznámení se s uvedenými zdroji informací,

- Podrobné vysvětlení systému ELO,

- Navržení několika variant analogického systému pro hodnocení výkonnosti národních fotbalových týmů,

- Porovnání schopnosti nových žebříčků a oficiálního žebříčku FIFA předpovídat výsledky mezistátních zápasů,

- Připojit Perronovu-Frobeniovu teorii nezáporných matic,

- Možnosti rozšíření tématu na sestavování žebříčku tenistů pro nasazování v turnajích, případně další sporty,

- Dále je možné přidat přehled metod výpočtu vlastních čísel nezáporných matic.
Seznam odborné literatury
Herbert S. Wilf, Serching the web with eigentvectors,
http://www.math.upenn.edu/%7Ewilf/website/KendallWei.pdf

Mark E. Glickman, Albyn C. Jones, Rating the Chess Rating Systems,
Math.bu.edu/people/mg/papers/chance.ps

Mark E. Glickman, A comprehensive Guide to Chess Ratings,
http://math.bu.edu/people/mg/papers/acjpaper.pdf

ELO rating system,
http://en.wikipedia.org/wiki/ELO_rating_system

Informace o sestavování oficiálního žebříčku národních fotbalových týmů podle FIFA,
http://www.fifa.com/en/mens/statistics/rank/procedures/0,2540,3,00.html

Informace o žebříčku amerických univerzitních fotbalových týmů,
http://www.soccerratings.com/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK