Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polarizace světla a její ovlivnění optickými prvky
Název práce v češtině: Polarizace světla a její ovlivnění optickými prvky
Název v anglickém jazyce: Polarisation of light and its modification by optical elements
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2005
Datum zadání: 02.11.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: RNDr. Daniel Sprinzl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pro úplný popis elektromagnetické vlny je potřeba znát nejen její frekvenci (vlnovou délku), ale také polarizační stav. Polarizace světelné vlny totiž často silně ovlivňuje vzájemnou interakci této vlny s prostředím, ve kterém se šíří. Využití polarizace světelné vlny je však značně komplikována tím, že průchodem různými optickými prvky dochází ke změně příslušného polarizačního stavu. V rámci této bakalářské práce bude studována generace a následné šíření polarizačně čistých stavů laserového záření. Student se seznámí s teoretickým popisem polarizace světla a s fyzikálními mechanismy, které vedou k ovlivnění polarizačního stavu světla optickými prvky. Pomocí experimentálního uspořádání, které umožňuje polarizačně čisté stavy generovat a detekovat, bude provedena série měření, ve kterých bude studován vliv různých optických prvků na polarizaci světla.
Seznam odborné literatury
M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Cambridge University Press, Cambridge, United Kongdom, 7th ed., 1999.

B.E.A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky sv. 2, Matfyzpress, Praha, 1994.

E. Hecht: Optics, Addison Wesley, San Francisco, CA, United States of America, 4th ed., 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK