Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modifikace sekularizační teze v poslední třetině 20. století- Komparace P. L. Bergera a R. Starka
Název práce v češtině: Modifikace sekularizační teze v poslední třetině 20.
století- Komparace P. L. Bergera a R. Starka
Název v anglickém jazyce: The Modification of Secularization Thesis During the Last Third of the 20th Century- A Comparison of
P. L. Berger and R. Stark
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2005
Datum zadání: 17.01.2005
Datum a čas obhajoby: 17.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2006
Oponenti: Mgr. Lenka Philippová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK