Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Risk Process with Random Income
Název práce v češtině: Proces rizika s náhodným příjmem
Název v anglickém jazyce: Risk Process with Random Income
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2005
Datum zadání: 28.06.2005
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student nastuduje literaturu o procesech rizika s náhodným příjmem a provede počítačovou simulací modelu. Plánované aktivity spočívají ve vyhodnocení statistických
odhadů parametrů modelu.

Seznam odborné literatury
Kalashnikov V.V. Matyhematical Methods in the Ruin Probability Theory. Copenhagen, 1991.

Klebanov L.B., Maniya G.M., Melamed I.A. Analogs of Infinitely Divisible and Stable Distributions, Theory Probability Appl., 29, 499-521, 1984.

Bening V.E., Korolev V.Yu. Nonparametric Estimation of the Ruin Probability for Generalized Risk Processes. Theory Probability Appl., 47, 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK