Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptivní metody typu `moving mesh'
Název práce v češtině: Adaptivní metody typu `moving mesh'
Název v anglickém jazyce: Moving mesh algorithms
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Řešitel:
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Popsat a implementovat algoritmus z práce [1] pro adaptivní zjemnění sítě při numerickém řešení jednorozměrného hyperbolického problému. Řešení vizualizovat a vytvořit systém programových modulů umožňující kvalitativní a kvantitativní srovnání s jinými typy adaptivního zjemnění sítě vyvíjenými na KNM.
Seznam odborné literatury
[1] H. Tang and T. Tang, Adaptive mesh methods for one- and two-dimensional hyperbolic conservation laws, SIAM J. Appl. Math., 2003, 41, 2, 487--515,
Předběžná náplň práce
Popsat a implementovat algoritmus z práce [1] pro adaptivní zjemnění sítě při numerickém řešení jednorozměrného hyperbolického problému. Řešení vizualizovat a vytvořit systém programových modulů umožňující kvalitativní a kvantitativní srovnání s jinými typy adaptivního zjemnění sítě vyvíjenými na KNM.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK