Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexní difrakční studium tenkých polykrystalických vrstev
Název práce v češtině: Komplexní difrakční studium tenkých
polykrystalických vrstev
Název v anglickém jazyce: Complex diffraction Study of polycrystalline thin Film
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 01.10.2000
Datum a čas obhajoby: 30.09.2008 11:00
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2008
Oponenti: RNDr. Petr Lukáš, CSc.
  prof. RNDr. Václav Valvoda, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK