Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Metody matematické morfologie a integrální transformace ve fyzice tenkých vrstev
Název práce v češtině: Metody matematické morfologie a integrální transformace
ve fyzice tenkých vrstev
Název v anglickém jazyce: Metody matematické morfologie a integrální transformace
ve fyzice tenkých vrstev
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 01.10.2000
Datum a čas obhajoby: 27.09.2007 08:30
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
  RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK