Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Jakobiány a hessiány ve variačním počtu
Název práce v češtině: Jakobiány a hessiány ve variačním počtu
Název v anglickém jazyce: Jacobians and Hessians in the Calculus of Variations
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2005
Datum zadání: 14.06.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Robert Černý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nastudovat problematiku distributivních jakobiánù a hessiánù
a relaxace integrálù ve variačním počtu.
Pokusit se získat nové výsledky o samotných distributivních jakobiánech a hessiánech i o relaxaci funkcionálù, v jejichž integrandech se jakobiány a hessiány vyskytují, případně se
pokusit získat nové metody, byť v souvislosti se známými výsledky. Studovat relevantní příklady.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:

I. Fonseca, W. Gangbo: Degree theory in analysis and applications. The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1995

B. Dacorogna:Direct methods in the calculus of variations.
Springer-Verlag, Berlin, 1989

M.Giaquinta, G. Modica, J. Souček Cartesian currents in the calculus of variations. I, II. Springer-Verlag, Berlin, 1998

Články v odborných časopisech.
Předběžná náplň práce
Práce bude studovat distributivní jakobián a hessiánu, relaxaci
funkcionálu, v jehož integrandu se vyskytuje jakobián nebo hessián a/nebo vzájemné vztahy
mezi těmito pojmy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK