Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace vnitrobuněčného pH v bakteriálních buňkách
Název práce v češtině: Regulace vnitrobuněčného pH v bakteriálních buňkách
Název v anglickém jazyce: Regulation of intracellular pH in bacterial cells
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2005
Datum zadání: 06.10.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s metodami fluorescenční spektroskopie a se zásadami kultivace bakteriálních buněk.
2. Vypracovat rešerši na téma regulace vnitrobuněčného pH bakterií, zejména E. coli.
3. Pomocí zavedené fluorescenční metody změřit vliv vnějších podmínek (např. vnější pH, koncentrace draselných iontů) na vnitrobuněčné pH a jeho stabilitu.
Seznam odborné literatury
Booth,I.R. Microbiological reviews, 49: 359-378.
Předběžná náplň práce
V rámci problematiky řešené na našem pracovišti se zabýváme transportními procesy spojenými s přenosem protonů přes plasmatickou membránu buněk. Znalost vlivu různých experimentálních podmínek na vnitrobuněčné pH a jeho stabilitu je nutná pro další kvantifikaci studovaných transportních přenosů. Kromě toho se předpokládá, že práce přinese obecnější poznatky o regulaci vnitrobuněčného pH u bakterie Escherichia coli. Řešitel se seznámí se zásadami práce v mikrobiologické laboratoři a aplikacemi fluorescenčních metod v biologii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK