Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Representations and Visualization of Graphs
Název práce v češtině: Reprezentace a vizualizace grafů
Název v anglickém jazyce: Representations and visualization of graphs
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum a čas obhajoby: 29.07.2010 17:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.07.2010
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.
  Prof. David Wood
 
 
Zásady pro vypracování
N/A
Seznam odborné literatury
N/A
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK