Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A model of incompressible ionized fluid mixtures in biological systems
Název práce v češtině: Model nestlačitelných ionizovaných tekutých směsí
v biologických systémech
Název v anglickém jazyce: A model of incompressible ionized fluid mixtures in biological systems
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2007
Datum zadání: 14.01.2007
Datum a čas obhajoby: 29.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2007
Oponenti: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl:
Seznámit se se zmíněným modelem (viz např. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~roubicek/trstamm.pdf),
provést rešerši vybraných článků s biologickými aplikacemi na buněčné a sub-buněčné úrovni
(toto případně v konzultaci se spolupracovníky z této oblasti, či případně i samostatným
vyhledáním) se zaměřením na vyšetřování vlastností matic koeficientů mobility a difusivity, či případně se specifikováním chemických reakcí v konkrétních situacích nebo i okrajových
podmínek na buněčných membránách.
Seznam odborné literatury
Giovangigli, V., Multicomponent Flow Modeling. Birkhauser, Boston, 1999.

Roubíček, T., Incompressible ionized fluid mixtures: a non-Newtonian approach.
IASME Trans. (WSEAS) 2 (2005), 1190--1197.

Roubíček, T.: Incompressible fluid mixtures of ionized
constituents. In: Trends in Applic. of Math. to Mechanics.}
(Eds.Y.Wang, K.Hutter), Shaker, Aachen, 2005, pp.429-440.

a jiné.
Předběžná náplň práce
Viz zásady pro vypracování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK