Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diferenční rovnice a jejich využití v ekonomických modelech
Název práce v češtině: Diferenční rovnice a jejich využití v ekonomických modelech
Název v anglickém jazyce: Difference equations and their applications in economical models
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Oldřich John, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2005
Datum zadání: 10.10.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
První fáze by spočívala v přečtení části knihy G. Gandolfa a v jejím matematicky korektním výkladu.
Druhá by byla věnována zpracování některých ekonomických modelů.
Seznam odborné literatury
Literatura: Gandolfo, G.: Economic Dynamics, Springer, 1997.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK