Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variations of Brouwer fixed point theorem
Název práce v češtině: Variace Brouwerovy věty o pevném bodě
Název v anglickém jazyce: Variations of Brouwer fixed point theorem
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2005
Datum zadání: 01.12.2005
Datum a čas obhajoby: 28.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Různé formulace a důkazy Brouwerovy věty o pevném bodě.
Seznam odborné literatury
J.Dugundji, A.Granas: Fixed point theory (PWN, Warszawa 1982)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK