Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Construction of pseudoscalar meson amplitudes in chiral perturbation theory using a dispersive approach
Název práce v češtině: Konstrukce pseudoskalárních mezonových amplitud v chirální poruchové teorii za použití disperzních metod
Název v anglickém jazyce: Construction of pseudoscalar meson amplitudes in chiral perturbation theory using a dispersive approach
Klíčová slova: procesy pseudoscalárních mezonů, disperzní relace, chirální poruchová teorie, narušení isospinu, určení kvarkových hmot
Klíčová slova anglicky: pseudoscalar meson processes, dispersion relations, chiral perturbation theory, isospin breaking, quark masses determination
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 20.04.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2012
Oponenti: prof. Dr. Johan Bijnens
  Ao. Univ. Prof. i. R. Dr. Gerhard Ecker
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK