Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a studium katalytického systému Cu(O)-CeO2 metodami povrchové analýzy
Název práce v češtině: Příprava a studium katalytického systému Cu(O)-CeO2 metodami povrchové analýzy
Název v anglickém jazyce: The preparation and study of catalytic system Cu(O)-CeO2 using surface analytical methods
Klíčová slova: oxid ceru, modelové a reálné katalyzátory, měď, oxidy mědi, adsorpce, reakce, H2O, CO, fotoelektronová spektroskopie, difrakce, elektronová mikroskopie, mikroreaktor
Klíčová slova anglicky: cerium oxide, model and real catalysts, copper, copper oxides, adsorption, reaction, H2O, CO, photoelectron spectroscopy, diffraction, electron microscopy, micro-reactor
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 04.04.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.02.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.04.2013
Oponenti: Ing. Jan Plšek, Ph.D.
  Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK