Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stabilizace emisního proudu iontového a elektronového děla
Název práce v češtině: Stabilizace emisního proudu iontového a elektronového děla
Název v anglickém jazyce: Stabilization of emission currents of ion and elektron guns
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Řešitel: RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2005
Datum zadání: 09.11.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: RNDr. Andriy Koval, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) zabudování systému s Faradayovým válcem do zkušební vakuové aparatury
2) úprava a doplnění příslušných elektronických obvodů
3) ověření funkce systému
4) vyhodnocení ověřovacích měření a návrh konečného řešení problému.
Seznam odborné literatury
Cermak, I., Laboruntersuchung elektrischer Aufladung kleiner Staubteilchen, PhD thesis, MPI-K Heidelberg, 1994.

Pavlu, J., Velyhan, A., Richterova, I., Nemecek, Z., Safrankova, J., Cermak, I., Zilavy, P., Mass-loss rate for MF resin microspheres, IEEE Trans. Plasma Sci. 32(2), 704-708, 2004.
Předběžná náplň práce
Úkolem laboratorních experimentů, které probíhají na KEVF, je stanovit základní nabíjecí charakteristiky prachových zrn a určit jejich závislosti na rozměrech zrn. Součástí aparatury jsou elektronové a iontové dělo, které slouží k nabíjení/vybíjení zkoumaného zrna elektrony, respektive ionty. Jedná se o zdroje poskytující monoenergetický svazek primárních částic v rozsahu energií 50 eV - 10 keV pro elektronový zdroj a 100 eV - 5 keV pro iontový zdroj. Emisní proudy obou zdrojů částic jsou regulovatelné. Jak se však ukázalo v průběhu měření, vnitřní stabilizace obou komerčních přístrojů není dostatečná pro dynamická měření, a proto musí být oba zdroje dodatečně stabilizovány. Emisní proudy se měří Faradayovým válcem, který je sestaven ze systému mřížek a kolektoru. Cílem bakalářské práce je návrh a realizace stabilizace emisních proudů pro nově připravovanou aparaturu.

http://physics.mff.cuni.cz/kevf/php/bak-abs.php?id=41
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK