Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Tarot a terapie.
Název práce v češtině: Tarot a terapie.
Název v anglickém jazyce: Tarot and Therapy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2005
Datum zadání: 17.01.2005
Datum a čas obhajoby: 18.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2006
Oponenti: PhDr. Jana Procházková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK