Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití Ramanovského mikroskopu ke studiu molekulární struktury látek
Název práce v češtině: Použití Ramanovského mikroskopu ke studiu molekulární struktury látek
Název v anglickém jazyce: Using of Raman microscope for study of molecular structure
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2006
Datum zadání: 19.09.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je studium molekulárních vibrací v nehomogenní látce metodou Ramanovského rozptylu mapováním vybrané plochy zobrazené konfokálním mikroskopem. Ze získaných spekter lze odvodit vazebnou strukturu studovaného materiálu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK