Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní aspekty hodnocení finančních instrumentů
Název práce v češtině: Výpočetní aspekty hodnocení finančních instrumentů
Název v anglickém jazyce: Computational Aspects of Financial Instruments
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 26.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Oponenti: RNDr. Petr Myška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK