Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování rizikové prémie pro úvěrové produkty finančních a kapitálových trhů
Název práce v češtině: Modelování rizikové prémie pro úvěrové produkty
finančních a kapitálových trhů
Název v anglickém jazyce: Modeling Risk Premium for Credit Products of Financial and Capital Markets
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Gabriel Marosi
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2004
Datum zadání: 06.10.2004
Datum a čas obhajoby: 30.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:06.10.2004
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK