Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Model Problems of the Theory of Gravitation
Název práce v češtině: Modelové problémy teorie gravitace
Název v anglickém jazyce: Model Problems of the Theory of Gravitation
Klíčová slova: Einstein-Cartanova teorie, Hamiltonovská formulace, Kvantová gravitace
Klíčová slova anglicky: Einstein-Cartan Theory, Hamiltonian formulation, Quantum Gravity
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 26.09.2013 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
  doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK