Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Wilf-Type Classifications, Extremal and Enumerative Theory of Ordered Structures
Název práce v češtině: Extremální a enumerativní teorie uspořádaných struktur
Název v anglickém jazyce: Wilf-Type Classifications, Extremal and Enumerative
Theory of Ordered Structures
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 17.12.2008 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2008
Oponenti: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
  prof. Marc Noy, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK