Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pluto a Charon
Název práce v češtině: Pluto a Charon
Název v anglickém jazyce: Pluto and Charon
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2006
Datum zadání: 20.02.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je shrnutí dosavadních poznaků o soustavě Pluto-Charon z hlediska současné
teorie vzniku a vývoje sluneční soustavy. Autor práce by se měl seznámit s teoriemi vzniku
a vývoje planet a odpovědět na otázku, zda lze Pluto řadit bezvýhradně k ostatním planetám.
Část této práce by měla být publikována v některém astronomickém populárním časopise
(např. Astropis, Pokroky MFA, Kozmos).
Seznam odborné literatury
J. Kelly Beaty, A. Chaikin: The New Solar System, Cambridge Univ. Press 1990
A. Stern, J. Mitton: Pluto and Charon, John Wiley 1998
časopisecké články dle pokynů vedoucího
Předběžná náplň práce
Soustava Pluto-Charon patří mezi největší tzv. transneptunická tělesa, obíhající na hranicí sluneční soustavy. Práce by měla přinést přehled nejnovějších teorií o vzniku a vývoji těchto těles v kontextu celé sluneční soutavy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK