Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Asymptotical Structure of Combinatorial Objects
Název práce v češtině: Asymptotical Structure of Combinatorial Objects
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 02.05.2007 10:30
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2007
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
  Patrice Ossona de Mendez
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK