Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neymanovy testy dobré shody
Název práce v jazyce práce (slovenština): Neymanovy testy dobré shody
Název práce v češtině: Neymanovy testy dobré shody
Název v anglickém jazyce: Neyman´s goodness-of-fit tests
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Kraus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2005
Datum zadání: 16.11.2005
Datum a čas obhajoby: 05.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2007
Oponenti: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor nastuduje Neymanovy testy pro jednoduchou hypotesu (hypotesa, že pozorování mají nějaké dané rozdělení) a složenou hypotesu (hypotesa, že rozdělení dat patří do nějaké parametrické rodiny). Součástí práce může být srovnání s testy založenými na empirické distribuční funkci (KS, CM, AD).
Seznam odborné literatury
D'Agostino, Stephens: Goodness-of-fit techniques. Marcel Dekker, 1986.
Anděl: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, 2005.
Rayner, Best: Neyman-type smooth tests for location-scale families. Biometrika 73, 1986.
Rayner, Best: Smooth tests of goodness of fit: An overview. Int. Stat. Rev. 58, 1990.
Předběžná náplň práce
Neymanovy hladké testy dobré shody pro jednoduchou a složenou hypotesu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK