Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stochastical inference in the model of extreme events
Název práce v češtině: Statistická inference v modelech extrémních událostí
Název v anglickém jazyce: Stochastical inference in the model of extreme events
Klíčová slova: regresní kvantily, Paretův index, Badurova reprezentace
Klíčová slova anglicky: regression quantiles, extreme value index, Bahadur representation
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 12.12.2011 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.12.2011
Oponenti: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
  prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK