Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium magnetisačního procesu v tenkých vrstvách yttritoželezitého granátu (YIG) metodou NMR
Název práce v češtině: Studium magnetisačního procesu v tenkých vrstvách
yttritoželezitého granátu (YIG) metodou NMR
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Diky známé anizotropii hyperjemného pole v YIG je možné sledovat detailní průběh procesu stáčení vektoru magnetizace v závislosti na velikosti vnějšího magnetického pole až do stavu magnetického nasycení vzorku. K dispozici jsou dva typy vrstev s rovinou kolmou ke směrům (100) a (111).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK