Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The stream cipher RC4
Název práce v češtině: Proudová šifra RC4
Název v anglickém jazyce: The stream cipher RC4
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2004
Datum zadání: 17.12.2004
Datum a čas obhajoby: 25.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2006
Oponenti: Dpt. Inf. Juha Kortelainen, Sci.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK