Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Stochastické modely pro genetickou analýzu
Název práce v češtině: Stochastické modely pro genetickou analýzu
Název v anglickém jazyce: Stochastic models for genetic analysis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2005
Datum zadání: 12.10.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč nastuduje elementarní stochastické metody pro modelování genetických populací, ukáže jejich aplikaci na křížení příbuzných jedinců a zpracuje vybraná cvičení ze studijní literatury. Vyžaduje dobrou pasivní znalost angličtiny.

Seznam odborné literatury
O. Kempthorne: An Introduction to Genetic Statistics, Iowa State University Press, Ames, 1969, kapitoly 1-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK