Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace Markovových procesů při modelování průběhu choroby HIV
Název práce v češtině: Aplikace Markovových procesů při modelování průběhu
choroby HIV
Název v anglickém jazyce: Applications of Markov processes to modeling HIV disease progression
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2005
Datum zadání: 12.10.2005
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:14.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč nastuduje základy stochastického modelování a popíše aplikace teorie Markovových procesů při modelování inkubační a infekční doby choroby způsobené virem HIV. Dobrá pasivní znalost angličtiny je nutná.
Seznam odborné literatury
CJ Mode, CK Sleeman: Stochastic Processes in Epidemiology. World Scientific, Singapore, 2000. Kapitola 1-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK