Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potlačení radioaktivity 222Rn při studiu dvojného beta-rozpa
Název práce v češtině: Potlačení radioaktivity 222Rn při studiu dvojného beta-rozpa
Název v anglickém jazyce: 222Rn radioactivity suppresion for the double beta decay investigation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Náplní práce bude návrh/vývoj zařízení pro měření extrémně nízkých úrovní radioaktivity 222Rn ve vzduchu a/nebo počítačová simulace procesů probíhajících v ?antiradonové továrně? experimentu NEMO-3 s cílem optimalizace funkce ?továrny?.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK