Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompexní charakterizace buněčných suspenzí pomocí elastického rozptylu světla
Název práce v češtině: Kompexní charakterizace buněčných suspenzí pomocí elastického rozptylu světla
Název v anglickém jazyce: Comprehensive characterization of cellular suspensions by means of elastic light scattering
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2004
Datum zadání: 21.12.2004
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK