Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní složitost v teorii grafů
Název práce v češtině: Výpočetní složitost v teorii grafů
Název v anglickém jazyce: Computational Complexity in Graph Theory
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2004
Datum zadání: 26.10.2004
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK