Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Algoritmy pro průnikové grafy
Název práce v češtině: Algoritmy pro průnikové grafy
Název v anglickém jazyce: Algorithms for intersection graphs
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2004
Datum zadání: 08.11.2004
Datum a čas obhajoby: 13.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:13.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2006
Oponenti: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK