Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium interakce plazma-pevná látka postupy počítačové fyziky
Název práce v češtině: Studium interakce plazma-pevná látka postupy počítačové
fyziky
Název v anglickém jazyce: Study of plasma-solid interaction by the computational physics
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2004
Datum zadání: 14.12.2004
Datum a čas obhajoby: 21.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK