Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lipschitzovské funkce v analýze systémů parciálních diferenciálních rovnic (Lipschitz functions in analysis of PDEs)
Název práce v češtině: Lipschitzovské funkce v analýze systémů parciálních
diferenciálních rovnic
(Lipschitz functions in analysis of PDEs)
Název v anglickém jazyce: Lipschitz functions in analysis of PDEs
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Stará, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2004
Datum zadání: 16.11.2004
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK