Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití internetu ve výuce goniometrie na střední škole
Název práce v češtině: Využití internetu ve výuce goniometrie na střední škole
Název v anglickém jazyce: Teaching of goniometric functions at high school using internet
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2004
Datum zadání: 06.10.2004
Datum a čas obhajoby: 02.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2006
Oponenti: RNDr. Jan Kašpar, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK