Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Webové stránky popularizující výzkum vztahů Slunce-Země
Název práce v češtině: Webové stránky popularizující výzkum vztahů Slunce-Země
Název v anglickém jazyce: Web Pages Popularizing Research of the Sun ? Earth Connections
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2004
Datum zadání: 10.11.2004
Datum a čas obhajoby: 19.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2006
Oponenti: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK