Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stochastické modely se součty náhodných počtů náhodných veličin
Název práce v češtině: Stochastické modely se součty náhodných počtů
náhodných veličin
Název v anglickém jazyce: Stochastic Models with Sums Containing a Random Number of Random Variables
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK