Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transportation networks -- stochastic problems and applications
Název práce v češtině: Úlohy o dopravních sítích - stochastické varianty a aplikace
Název v anglickém jazyce: Transportation networks -- stochastic problems and applications
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 16.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2006
Oponenti: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK