Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regression Quantiles and Extremes
Název práce v češtině: Regresní kvantily a extrémy
Název v anglickém jazyce: Regression Quantiles and Extremes
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 14.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2007
Oponenti: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK