Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odhady varianční funkce v neparametrických regresních modelech
Název práce v češtině: Odhady varianční funkce v neparametrických
regresních modelech
Název v anglickém jazyce: Estimators of variance function in nonparametric regression
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 05.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2007
Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK