Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bimodální rozdělení
Název práce v češtině: Bimodální rozdělení
Název v anglickém jazyce: Bimodal distributions
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 18.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2006
Oponenti: prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK