Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Risk measures - sensitivity and dynamics
Název práce v češtině: Míry rizika - dynamika, citlivost
Název v anglickém jazyce: Risk measures - sensitivity and dynamics
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 16.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2006
Oponenti: Mgr. Ing. Jan Polívka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK