Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Princip neurčitosti ve Fourierově transformaci
Název práce v češtině: Princip neurčitosti ve Fourierově transformaci
Název v anglickém jazyce: The uncertainity principle and the Fourier transform
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2005
Datum zadání: 07.10.2005
Datum a čas obhajoby: 28.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2006
Oponenti: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student podrobně popíše základní pojmy, jako je Fourierova transformace,
střední hodnota a rozptyl funkce ve časové/frekvenční proměnné, neurčitost, gaussián.
Podrobně zpracuje důkaz o minimalizaci neurčitosti gausiánem.
Dle vlastní volby a studia uvede další varianty principu neurčitosti,
včetně si souvislosti s jinými obory (např. kvantová fyzika.)
Seznam odborné literatury
T.W. Korner: Fourier Analysis. Cambridge University Press, 1988.
T. Tao: Analysis of the phase space. (Lecture notes).
Další odborná knižní a časopisecká literatura dle potřeby.
Předběžná náplň práce
Princip neurčitosti, jeho různá vyjádření a důsledky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK