Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nízkofrekvenční vlnové jevy ve vnitřní magnetosféře Země
Název práce v češtině: Nízkofrekvenční vlnové jevy ve vnitřní magnetosféře Země
Název v anglickém jazyce: Low-frequency wave phenomena in the inner magnetosphere of the Earth
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2004
Datum zadání: 19.11.2004
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK