Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium reakcí iontů s molekulami ve vodíkovém plazmatu při nízkých teplotách
Název práce v češtině: Studium reakcí iontů s molekulami ve vodíkovém plazmatu
při nízkých teplotách
Název v anglickém jazyce: Study of Ion-molecule Reactions in Low Temperature Hydrogen Plasma
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2004
Datum zadání: 12.11.2004
Datum a čas obhajoby: 18.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2007
Oponenti: Ing. Viktoriya Poterya, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK