Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Numerické řešení Stokesových rovnic pomocí diskrétně solenoidálních funkcí
Název práce v češtině: Numerické řešení Stokesových rovnic pomocí diskrétně
solenoidálních funkcí
Název v anglickém jazyce: Numerical solution of the Stokes equations using discretely divergence-free functions
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2004
Datum zadání: 15.10.2004
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK