Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výměnné interakce v kovových systémech - vybrané aspekty
Název práce v češtině: Výměnné interakce v kovových systémech -
vybrané aspekty
Název v anglickém jazyce: Exchange interactions in metallic systems - selected aspects
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Moderní teorie magnetických vlastností kovů, založená na teorii funkcionálu elektronové hustoty, poskytuje poměrně dobrý popis vlastností základního stavu při nulové teplotě. V poslední době se podařilo její aplikovatelnost rozšířit i na popis excitovaných stavů (magnonová spektra) a termodynamických veličin (teploty fázových přechodů). V teorii však stále zůstává celá řada nevyřešených problémů, jako např.:
- aplikace na substitučně neuspořádané slitiny, zejména popis magnonových spekter a s nimi souvisejících teplot fázových přechodů,
- systematické zahrnutí konečných teplot, zejména při odvození výměnných interakcí v efektivním Heisenbergově hamiltoniánu.

Cílem diplomové práce je poznání existujícího stavu příslušných teoretických partií (formalismus funkcionálu hustoty, metoda Greenových funkcí, přiblížení náhodných fází, přiblížení koherentního potenciálu) a navržení a rozpracování řešení některého ze dvou zmíněných problémů. Poslední bod předpokládá též numerickou implementaci a aplikace na vybrané jednoduché modely i reálné systémy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK